UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie jest stowarzyszeniem aktywnym w swoich działaniach.

Gminne Zrzeszenie realizuje zadania wpisane w statucie. Najważniejszymi celami, które realizuje poprzez działalność statutową Stowarzyszenia jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym naciskiem na problemy środowiska wiejskiego i osób niepełnosprawnych. LZS czynnie uczestniczy w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym. Prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zabytków kultury.

Organizacja imprez masowych wpływa na budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, a także sprzyja wzmacnianiu inicjatyw obywatelskich. Realizując bogaty kalendarz imprez sportowych, zwłaszcza tych masowych, Gminne Zrzeszenie angażuje lokalne grupy. Ich członkami są osoby zagrożone patologią i wykluczeniem społecznym. Chętnie uczestniczą również osoby niepełnosprawne. Mnogość imprez o charakterze społeczno-rekreacyjnym sprawia, że coraz aktywniej udzielają się na rzecz społeczności lokalnych dzieci i młodzież prowadzona przez osoby dorosłe.

Gminne Zrzeszenie LZS działa na terenie Gminy Lubawa, a poprzez swoją działalność angażuje inne instytucje i organizacje, wśród których najważniejsze to: Urząd Gminy Lubawa, szkoły podstawowe i gimnazja, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne i in.

Od wielu już lat Gminne Zrzeszenie uczestniczy w ogólnopolskim „Sportowym Turnieju Miast i Gmin" pod patronatem Prezydenta RP.

Terenem działania Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe jest obszar Gminy Lubawa a siedzibą wieś Fijewo. Gminne Zrzeszenie LZS działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Gminne Zrzeszenie LZS jest członkiem Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami oraz wytycznymi.

Gminne Zrzeszenie LZS opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków a celem jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego w szczególności przez:

a)    upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie,

b)    współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży,

c)    czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju,

d)    uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury
i naturalnego środowiska człowieka.

Gminne Zrzeszenie LZS w roku 2008 przystąpiło do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno (obecnie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska"). Gminne Zrzeszenie LZS reprezentuje w nim sektor społeczny. LGD zrzesza w swoim składzie 5 jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele sektora społecznego i sektora gospodarczego.

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 ForFun 11 33
2 Auto-Części Daniel 11 28
3 PFT Domki 11 26
4 AVISTA Łążyn 11 18
5 Dżordan Kazanice 11 18

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube