http://www.lzs.gminalubawa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/38640425.JPG http://www.lzs.gminalubawa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/300878DSCN0237.JPG http://www.lzs.gminalubawa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/298875IMG_8354.JPG
  • 0
  • 1
  • 2
Strona główna
Witamy na stronie głównej Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie jest stowarzyszeniem aktywnym w swoich działaniach.

Gminne Zrzeszenie realizuje zadania wpisane w statucie. Najważniejszymi celami, które realizuje poprzez działalność statutową Stowarzyszenia jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym naciskiem na problemy środowiska wiejskiego i osób niepełnosprawnych. LZS czynnie uczestniczy w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym. Prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zabytków kultury.

Organizacja imprez masowych wpływa na budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, a także sprzyja wzmacnianiu inicjatyw obywatelskich. Realizując bogaty kalendarz imprez sportowych, zwłaszcza tych masowych, Gminne Zrzeszenie angażuje lokalne grupy. Ich członkami są osoby zagrożone patologią i wykluczeniem społecznym. Chętnie uczestniczą również osoby niepełnosprawne. Mnogość imprez o charakterze społeczno-rekreacyjnym sprawia, że coraz aktywniej udzielają się na rzecz społeczności lokalnych dzieci i młodzież prowadzona przez osoby dorosłe.

Gminne Zrzeszenie LZS działa na terenie Gminy Lubawa, a poprzez swoją działalność angażuje inne instytucje i organizacje, wśród których najważniejsze to: Urząd Gminy Lubawa, szkoły podstawowe i gimnazja, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne i in.

Od wielu już lat Gminne Zrzeszenie uczestniczy w ogólnopolskim „Sportowym Turnieju Miast i Gmin" pod patronatem Prezydenta RP.

Terenem działania Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe jest obszar Gminy Lubawa a siedzibą wieś Fijewo. Gminne Zrzeszenie LZS działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Gminne Zrzeszenie LZS jest członkiem Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami oraz wytycznymi.

Gminne Zrzeszenie LZS opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków a celem jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego w szczególności przez:

a)    upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie,

b)    współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży,

c)    czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju,

d)    uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury
i naturalnego środowiska człowieka.

 

Gminne Zrzeszenie LZS w roku 2008 przystąpiło do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno (obecnie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska"). Gminne Zrzeszenie LZS reprezentuje w nim sektor społeczny. LGD zrzesza w swoim składzie 5 jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele sektora społecznego i sektora gospodarczego.


 

Archiwum

Halowy Turniej Piłki Nożnej

III Lliga tenisa stołowego

Tłumacz

Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Ukrainian

Linki

 

logo_UGL logo_GOPS
 radzi-gol

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.