UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

plenderu

W piątek 21 grudnia 2018 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Lubawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie. Głównym punktem obrad był wybór nowej Rady oraz Komisji Rewizyjnej oraz zmiany w statucie Stowarzyszenia.


Delegaci wybrani na zebraniach w kołach LZS obradowali według przyjętego porządku obrad.

 

Zebranie otworzył Benedykt Czarnecki – Przewodniczący GZ LZS w Lubawie, który przywitał przybyłych delegatów, sportowców, przewodniczących kół LZS i gości – Mariana Licznerskiego – Z-ca Wójta Gminy Lubawa, Dariusza Liberackiego – Prezesa Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, Justynę Kwiatkowską – Dyrektor SP Złotowo, Kamila Gorczycę – Prezesa Klubu Sportowego CONSTRACT, Mariana Żuchowskiego – Elektroniczny Serwis informacyjny  oraz poinformował iż złożył na ręce Rady wniosek o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego, który został zaakceptowany.

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium oraz Komisji. Przewodniczącym zebrania delegaci wybrali jednogłośnie Jana Laskowskiego, protokolantem Rafała Laskowskiego. W komisjach pracowali:

Komisja Mandatowa:
1. Zieliński Piotr – Przewodniczący Komisji
2. Berent Łukasz – Z-ca Przewodniczącego
3. Golder Tomasz – Członek Komisji

Komisja Uchwał i Wniosków:
1. Balewski Edward – Przewodniczący Komisji
2. Licznerski Marcin – Z-ca Przewodniczącego
3. Tomaszewski Mirosław – Członek Komisji

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna:
1. Zelma Artur – Przewodniczący
2. Pietrzak Rafał – Z-ca Przewodniczącego
3. Rubalewski Łukasz – Członek Komisji


Po wyborze prezydium Zebrania oraz składów Komisji wręczono odznaki i wyróżnienia.


Podziękowania za współpracę

 •  Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS
 •  Ewertowski Tomasz – Wójt Gminy Lubawa
 •  Kwiatkowska Justyna – SP Złotowo
 •  Józefowicz Marek – SP Rożental
 •  Liberacki Dariusz – Gminny Szkolny Związek Sportowy
 •  KS CONSTRACT
 •  Marian Żuchowski – e-lubawa
 •  Głos Lubawski
 •  Telewizja Lubawa

Brązowa Odznaka LZS

 •  Gajewski Radosław – LZS Fijewo
 •  Karczewski Daniel – LZS Fijewo
 •  Łużyński Szymon – LZS Fijewo
 •  Okuniewski Janusz – LZS HURAGAN Byszwałd
 •  Wyżlic Wojciech – LZS DRWĘCA Zielkowo

Srebrna Odznaka LZS

 •  Banacki Wojciech – LZS Sampława
 •  Jurkiewicz Wojciech – LZS Sampława
 •  Lewalski Jakub – LZS AVISTA Łążyn
 •  Liszewski Mariusz – LZS HURAGAN Byszwałd
 •  Modrzewski Artur – LZS JORDAN Kazanice

Złota Odznaka LZS

 •  Grosanc Andrzej – LZS ORZEŁ Mortęgi
 •  Kaczyński Robert – LZS LIDER Złotowo
 •  Kryżba Paweł – LZS MAKRODACH Rumienica
 •  Mężydło Wojciech – LZS HURAGAN Byszwałd
 •  Pietrzak Rafał – LZS DRWĘCA Zielkowo

Sportowcy Roku 2018

 •  Karczewski Daniel – piłka nożna – LZS Fijewo
 •  Łużyński Szymon – piłka nożna – LZS Fijewo
 •  Kempkowski Patryk – piłka nożna – LZS AVISTA Łążyn
 •  Drzewiński Sebastian – piłka nożna – LZS PRATNICZANKA Prątnica
 •  Kempkowski Dominik – piłka nożna – LZS LIDER Złotowo
 •  Wyżlic Wojciech – piłka nożna – LZS DRWĘCA Zielkowo
 •  Modrzewski Artur – piłka nożna – LZS JORDAN Kazanice
 •  Okuniewski Janusz – piłka nożna – LZS HURAGAN Byszwałd
 •  Chorzelewski Cezary – piłka nożna – LZS MAKRODACH Rumienica
 •  Banacki Wojciech – piłka nożna – LZS Sampława
 •  Aleksandrowicz Jakub – piłka nożna – LZS ORZEŁ Grabowo
 •  Guzowski Andrzej – tenis stołowy – LZS Lubawa

Trenerzy Roku 2018

 •  Rubalewski Łukasz – LZS AVISTA Łążyn
 •  Licznerski Marcin – LZS LIDER Złotowo
 •  Modrzewski Krzysztof – LZS Fijewo
 •  Górski Bartłomiej – LZS JORDAN Kazanice
 •  Szulc Marcin – LZS JORDAN Kazanice
 •  Golder Tomasz – LZS Lubawa

Podziękowanie za działalność

 •  Liszewski Jarosław – LZS HURAGAN Byszwałd
 •  Wyżlic Wojciech – LZS DRWĘCA Zielkowo
 •  Drzewiński Sebastian – LZS PRĄTNICZANKA Prątnica
 •  Kryżba Paweł – LZS MAKRODACH Rumienica
 •  Banacki Wojciech – LZS Sampława


W kolejnym punkcie delegaci przyjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie oraz wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 02 czerwca 2017 do 21 grudnia 2018, które przedstawił Łukasz Berent.


Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy przedstawił Edward Balewski – sekretarz Komisji Rewizyjnej, który w ostatnim punkcie wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.


Następnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia:


Rada GZ LZS w Lubawie
1. Berent Łukasz – Przewodniczący
2. Czarnecki Benedykt – Z-ca Przewodniczącego
3. Deka Marian – Z-ca Przewodniczącego
4. Zieliński Piotr – Skarbnik
5. Laskowski Rafał – Sekretarz
6. Bielicki Marcin – Członek Zarządu
7. Golder Tomasz – Członek Zarządu
8. Kuczyński Karol – Członek Rady
9. Zieliński Łukasz – Członek Rady
10. Górski Waldemar – Członek Rady
11. Deka Teresa – Członek Rady
12. Licznerski Marcin – Członek Rady
13. Banacki Wojciech – Członek Rady
14. Wyżlic Wojciech – Członek Rady
15. Śliwiński Szymon – Członek Rady
16. Liszewski Mariusz – Członek Rady
17. Rudnicki Karol – Członek Rady


Komisja Rewizyjna GZ LZS w Lubawie:

1. Laskowski Jan – Przewodniczący
2. Balewski Edward – Z-ca Przewodniczącego
3. Tomaszewski Mirosław –Sekretarz
4. Krajewski Mariusz – Członek Komisji
5. Karczewski Piotr – Członek Komisji


Po ukonstytuowaniu się Rady i Komisji Rewizyjnej głos zabrał Łukasz Berent – nowo wybrany Przewodniczący GZ LZS w Lubawie, który podziękował za zaufanie i wybór po czym złożył życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.


Następnie Jan Laskowski zakończył obrady i zaprosił obecnych na spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

Ranking: A-klasa

Ranking: B-klasa

Ranking: C-klasa

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 AVISTA Łążyn I 15 41
2 LIDER Złotowo 15 40
3 AROnet Kazanice 15 34
4 Fijewo I 15 32
5 MAKRODACH Rumienica I 15 29

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol