UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

plenderu
 • Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego (Zalewo, 29.07.2018 r.) - ZMIANA TERMINU

  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego (Zalewo, 29.07.2018 r.) - ZMIANA TERMINU

    Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Iławie, Powiat Iławski, Gmina Zalewo oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego. Read More
 • C-KLASA SEZON 2017/2018 - KOMUNIKAT KOŃCOWY

  C-KLASA SEZON 2017/2018 - KOMUNIKAT KOŃCOWY

  W niedzielę 08 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Byszwałdzie rozegrano ostatnie spotkanie ligi Klasa „C” Sezon 2017/2018. Mistrzem rozgrywek został zespół LZS ORZEŁ Grabowo. Read More
 • Turniej Piłki Nożnej Fijewo CUP o puchar Przewodniczącego GZ LZS w Lubawie (Fijewo, 04.08.2018 r.)

  Turniej Piłki Nożnej Fijewo CUP o puchar Przewodniczącego GZ LZS w Lubawie (Fijewo, 04.08.2018 r.)

  Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie oraz Ludowy Zespół Sportowy Fijewo serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Turnieju Piłki Nożnej Fijewo CUP o puchar Przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie. Read More
 • 1
 • 2
 • 3

W piątek 02 czerwca 2017 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Lubawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie. W obradach wzięło 35 delegatów oraz zaproszeni goście m.in. Waldemar Buszan – Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Marek Jaczun – Sekretarz WMZ LZS, Marek Łukiewski – Prezes WMZPN, Zdzisław Patoła – LZS Iława, Waldemar Cieśluk – LZS Ostróda, Dariusz Liberacki – Prezes Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, Kamil Gorczyca – Prezes KS CONSTRACT Lubawa, Błażej Urbański – Prezes Lubawskiej Akademii Piłkarskiej, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół oraz lokalne media.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie Benedykt Czarnecki, który podziękował za współpracę oraz zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Jana Laskowskiego, protokolanta Zebrania Waldemara Górskiego (kandydatury zaakceptowane przez wszystkich delegatów).


Następnie przystąpiono do wyboru składów Komisji oraz wręczono odznaczenia dla działaczy, sportowców i trenerów.


Komisja Mandatowa:

 1. Zieliński Piotr – Przewodniczący
 2. Golder Tomasz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Jurkiewicz Wojciech – Sekretarz

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

 1. Deka Marian – Przewodniczący
 2. Bielicki Marcin – Z-ca Przewodniczącego
 3. Zieliński Łukasz – Sekretarz

 

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna:

 1. Berent Łukasz – Przewodniczący
 2. Kaczyński Robert – Z-ca Przewodniczącego
 3. Ruczyński Mariusz – Sekretarz


Odznaczeni działacze, sportowcy, trenerzy


Podziękowania za współpracę

 Brzezin Gustaw Marek – UM w Olsztynie

 Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS

 Patoła Zdzisław – LZS Iława

 Cieśluk Waldemar – LZS Ostróda

 Ewertowski Tomasz – UG w Lubawie

 Kwiatkowska Justyna – SP Złotowo

 Szczawiński Sławomir – ZS Grabowo-Wałdyki

 Liberacki Dariusz – Gminny Szkolny Związek Sportowy

 MLKS MOTOR Lubawa

 KS CONSTRACT

 Lubawska Akademia Piłkarska

 Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej

 Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego


Podziękowanie za działalność

 Licznerski Jan – LZS LIDER Złotowo

 Bilicki Sebastian – LZS AVISTA Łążyn

 Laskowski Rafał – LZS JORDAN Kazanice

 Pruchniewski Rafał – LZS TORPEDA Rożental

 Grosanc Andrzej – LZS ORZEŁ Mortęgi

 Jurkiewicz Wojciech – LZS Sampława

 Szymański Roman – LZS Fijewo

 Treder Elżbieta – LZS HURAGAN Byszwałd

 Kowalkowski Jan – LZS PRĄTNICZANKA Prątnica


Brązowa Odznaka LZS

 Lewalski Jakub – LZS AVISTA Łążyn

 Jakubowski Karol – LZS Fijewo

 Liszewski Mariusz – LZS HURAGAN Byszwałd

 Rafiński Mateusz – LZS HURAGAN Byszwałd

 Gebauer Krzysztof – LZS ORZEŁ Grabowo

 Cyrankowski Dawid – LZS ORZEŁ Mortęgi

 Zabłotny Łukasz – LZS ORZEŁ Mortęgi

 Jurkiewicz Wojciech – LZS Sampława

 Lasikowski Szymon – LZS Sampława


Srebrna Odznaka LZS

 Kryżba Paweł – LZS AVISTA Łążyn

 Mężydło Wojciech – LZS HURAGAN Byszwałd

 Górski Bartłomiej – LZS JORDAN Kazanice

 Jankowski Adrian – LZS JORDAN Kazanice 

 Gajewski Dawid – LZS JORDAN Kazanice

 Kaczyński Robert – LZS LIDER Złotowo

 Surzyn Łukasz – LZS ORZEŁ Grabowo

 Baczewski Jakub – LZS PRĄTNICZANKA Prątnica

 Golder Mateusz – LZS PRĄTNICZANKA Prątnica

 Wiśniewski Wojciech – LZS TORPEDA Rożental


Złota Odznaka LZS

 Rubalewski Łukasz – LZS AVISTA Łążyn

 Senkowski Mateusz – LZS AVISTA Łążyn

 Grzybowski Tomasz – LZS JORDAN Kazanice

 Modrzewski Bartosz – LZS JORDAN Kazanice

 Okoniewicz Kamil – LZS JORDAN Kazanice

 Śliwiński Szymon – LZS JORDAN Kazanice

 Licznerski Jacek – LZS LIDER Złotowo

 Podliński Sebastian – LZS LIDER Złotowo

 Zasuwa Ariel – LZS LIDER Złotowo

 Siemiński Dawid – LZS ORZEŁ Mortęgi

 Ruczyński Mariusz – LZS Sampława

 Dziąba Patryk – LZS TORPEDA Rożental

 Graman Jakub – LZS TORPEDA Rożental

 Józefowicz Krzysztof – LZS Lubawa 

Zasłużony Działacz LZS

 Kuczyński Paweł – LZS AVISTA Łążyn

 Mergalski Wiesław – LZS AVISTA Łążyn

 Szymański Roman – LZS Fijewo

 Guzowski Andrzej – LZS Lubawa

 Łukaszewicz Jerzy – LZS Lubawa

 Malinowski Krzysztof – LZS Lubawa

 Kwiatkowski Marek – LZS Omule

 Jaskulski Janusz – LZS ORZEŁ Mortęgi

 Berent Łukasz – LZS TORPEDA Rożental

 Laskowski Rafał – LZS JORDAN Kazanice

 Olszewski Andrzej – LZS JORDAN Kazanice

 Puwalski Franciszek – LZS Lubawa


Sportowcy Roku 2016

 Krajewski Miłosz – LZS AVISTA Łążyn – piłka nożna

 Jakubowski Karol – LZS Fijewo – piłka nożna

 Liszewski Mariusz – LZS HURAGAN Byszwałd – piłka nożna

 Gajewski Dawid – LZS JORDAN Kazanice – piłka nożna

 Kaczyński Robert – LZS LIDER Złotowo – piłka nożna

 Żuralski Szymon – LZS Lubawa – tenis stołowy

 Gebauer Krzysztof – LZS ORZEŁ Grabowo – piłka nożna

 Zabłotny Łukasz – LZS ORZEŁ Mortęgi – piłka nożna

 Golder Mateusz – LZS PRĄTNICZANKA Prątnica – piłka nożna

 Wietecha Łukasz – LZS Sampława – piłka nożna

 Marciniak Robert – LZS TORPEDA Rożental – piłka nożna


Trenerzy Roku 2016

 Kuczyński Karol – LZS AVISTA Łążyn – piłka nożna

 Liszewski Jarosław – LZS HURAGAN Byszwałd – piłka nożna

 Tomaszewski Mirosław – LZS JORDAN Kazanice – piłka nożna

 Licznerski Marcin – LZS LIDER Złotowo – piłka nożna

 Golder Tomasz – LZS Lubawa


W kolejnych punktach Łukasz Berent przedstawił sprawozdanie z działalności GZ LZS w Lubawie, Piotr Zieliński sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność obrad, Mirosław Tomaszewski sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej po czym złożył wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie (wniosek zaakceptowany jednogłośnie przez przybyłych delegatów). Następnie otworzono dyskusję, w której głos zabrali zaproszeni goście.


Przewodniczący Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej Łukasz Berent zgłosił kandydatów do Rady i Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład Rady i Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu.


Skład Rady GZ LZS w Lubawie (kadencja 2017-2021)

 1. Czarnecki Benedykt – Przewodniczący
 2. Bielicki Marcin – Z-ca Przewodniczącego
 3. Zieliński Piotr – Skarbnik
 4. Deka Teresa – Sekretarz
 5. Deka Marian – Członek Zarządu
 6. Golder Tomasz – Członek Zarządu
 7. Kuczyński Karol – Członek Zarządu
 8. Licznerski Marcin
 9. Zelma Artur
 10. Zieliński  Łukasz
 11. Górski Waldemar
 12. Rudnicki Karol
 13. Liszewski Mariusz
 14. Jurkiewicz Wojciech
 15. Śliwiński Szymon
 16. Graman Jakub
 17. Golder Mateusz


Skład Komisji Rewizyjnej GZ LZS w Lubawie (kadencja 2017-2021)

 1. Laskowski Jan – Przewodniczący
 2. Balewski Edward – Sekretarz
 3. Tomaszewski Mirosław – Członek
 4. Krajewski Mariusz – Członek
 5. Grosanc Andrzej – Członek


W ostatnich punktach Benedykt Czarnecki podziękował za zaufanie i wybór na kolejne 4 lata, Łukasz Zieliński przedstawił protokół Komisji Uchwał i Wniosków po czym Jan Laskowski Przewodniczący Zebrania zakończył obrady.  

 

Ranking: A-klasa

Ranking: B-klasa

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 LIDER Złotowo 13 36
2 Torpeda Rożental 13 33
3 KS CONSTRACT 13 31
4 OKS Omule 13 28
5 HURAGAN Byszwałd 13 25

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol